Batalionów Chłopskich 50, 25-671 Kielce 661-120-884 kontakt@psyimy.pl